Dostawcy

Dostawcy

Funkcjonalność „Dostawcy” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem dostawców świadczących zaopatrzenie dla zakładu opieki zdrowotnej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista dostawców a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą dostawców wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowego dostawcę należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych dostawcy. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane dostawcy należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym dostawcy na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania dostawcy z tym że wypełniony danymi wybranego dostawcy. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć dostawcę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym dostawcy na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawcy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia dostawcy należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.