Czynniki interakcji

Czynniki interakcji

Funkcjonalność „Czynniki interakcji” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem czynników z którymi leki wchodzą w interakcje. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista czynników a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą czynników wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy czynnik należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych czynnika. Po wprowadzeniu nazwy należy ją zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować nazwę czynnika należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym czynniku na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania czynnika z tym że z wypełnioną nazwą wybranego czynnika. Po wprowadzeniu zmian należy nazwę zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć czynnik należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym czynniku na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji nazwy czynnika z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia czynnika należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.