Baza numerów REGON

Baza numerów REGON

Do stworzenia bazy numerów REGON służy funkcjonalność „Baza numerów REGON” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja”, gdzie prezentowana jest lista wprowadzonych do bazy numerów REGON. Przy każdym numerze REGON na liście wyświetla się odpowiadająca mu nazwa podmiotu oraz przyciski edycji i usuwania podmiotu a poniżej listy dostępny jest przycisk dodawania nowego numeru REGON.

Każdy ze wspomnianych przycisków kieruje do formularza numeru REGON.

Po wypełnieniu formularza bądź wprowadzeniu zmian dane należy zapisać właściwym dla danego formularza przyciskiem.