Miejsca archiwizacji dokumentacji

Miejsca archiwizacji dokumentacji

Funkcjonalność „Miejsca archiwizacji dokumentacji” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem miejsc archiwizacji papierowej dokumentacji medycznej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista miejsc archiwizacji a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą archiwów wyświetla się przycisk „Dodaj”.

 

Aby dodać nowe miejsce archiwizacji należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych miejsca archiwizacji. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

 

Aby zmodyfikować dane miejsca archiwizacji należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym miejscu archiwizacji na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania miejsca archiwizacji z tym że wypełniony danymi wybranego miejsca archiwizacji. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć miejsce archiwizacji należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym miejscu archiwizacji na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych miejsca archiwizacji z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia miejsca archiwizacji należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.