Słownik - część 1 i część 2

Słowniki.png

Słowniki W systemie dostępna jest funkcjonalność zarządzania słownikami wykorzystywanymi na ogół do wypełniania list rozwijanych w formularzach wyświetlanych w różnych miejscach systemu.

Słowniki podzielone są na dwie części, gdzie cześć 1 zawiera:

 • Typy wizyt
 • Usługi komercyjne
 • Grupy badań diagnostycznych
 • Badania diagnostyczne
 • Zakresy badań diagnostycznych
 • Świadczenia rehabilitacyjne
 • Baza numerów REGON
 • Role personelu
 • Magazyny
 • Dostawcy
 • Szczepionki
 • Środki do realizacji świadczeń

Natomiast część 2 obejmuje słowniki:

 • Miejsca przechowywania dokumentacji
 • Miejsca przechowywania dokumentacji specjalistycznej
 • Miejsca archiwizacji dokumentacji
 • Czynniki interakcji
 • Typy nieobecności
 • Dni wolne
 • Rodzaje informacji w historii pacjenta
 • Zbiory leków
 • Kroplówki
 • Materiały higieniczne
 • Inspektorzy sanitarni
 • Usługi wewnętrzne