Rejestry (RODO)

Rejestry (RODO)

Funkcjonalność „Rejestry (RODO)” służy do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestrów kategorii czynności przetwarzania danych osobowych wprowadzonych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista typów rejestrów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym typie rejestrów wyświetla się lista rejestrów danego typu a przy każdym z nich przyciski „Drukuj”, „Zawartość”, „Edytuj”, „Usuń”, zaś pod listą rejestrów wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy rejestr należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania rejestru, który należy wypełnić i zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane rejestru należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym rejestrze na liście. Wyświetli się wówczas formularz rejestru wypełniony jego danymi. Dane rejestru można zmodyfikować a po zmodyfikowaniu należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć rejestr należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym rejestrze na liście. Wyświetli się wówczas formularz rejestru wypełniony jego danymi w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia rejestru należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.

Aby pobrać i wydrukować zawartość rejestru należy kliknąć przycisk „Drukuj” przy danym rejestrze na liście. Pojawi się wówczas okno pobierania pliku PDF z zawartością rejestru, który będzie można zapisać na dysk i/lub wydrukować.

Aby zarządzać zawartością rejestru należy kliknąć przycisk” Zawartość” przy danym rejestrze na liście. Wyświetli się wówczas lista wpisów w rejestrze a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą wpisów wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy wpis do rejestru należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania wpisu. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane wpisu w rejestrze należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym wpisie. Wyświetli się wówczas formularz wpisu wypełniony jego danymi. Dane te można zmodyfikować a po zmodyfikowaniu należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć wpis należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym wpisie na liście. Wyświetli się wówczas formularz wpisu wypełniony jego danymi w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia wpisu należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.