Organy krytyczne

Organy krytyczne

Słownik pozwala wprowadzić nazwy organów krytycznych wymienionych w wykazie wskazówek metodycznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Po wybraniu funkcjonalności „Organy krytyczne” z podmenu „Medycyna pracy” w menu „Administracja” wyświetla się lista aktów prawnych a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po wybraniu aktu prawnego wyświetla się lista organów krytycznych zdefiniowanych w ramach tego aktu. Przy każdej pozycji na liście widoczne są przyciski umożliwiające edycję lub usunięcie danej pozycji, pod listą dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej pozycji.

Kliknięcie przycisku „Dodaj” wyświetla pusty formularz, kliknięcie przycisku „Edytuj” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego organu krytycznego w trybie do edycji, a kliknięcie przycisku „Usuń” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego organu krytycznego w trybie do odczytu.

Aby dodać organ krytyczny należy wprowadzić jego nazwę w formularzu i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Aby zmodyfikować dane organu krytycznego należy zmienić jego nazwę w formularzu i zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć organ krytyczny należy po prostu kliknąć przycisk „Usuń” w formularzu.