Grupy czynników szkodliwych

Grupy czynników szkodliwych

Słownik pozwala wprowadzić nazwy grup czynników szkodliwych i uciążliwych wymienionych w wykazie wskazówek metodycznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Po wybraniu funkcjonalności „Grupy czynników szkodliwych” z podmenu „Medycyna pracy” w menu „Administracja” wyświetla się lista aktów prawnych a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po wybraniu aktu prawnego wyświetla się lista grup czynników szkodliwych i uciążliwych zdefiniowanych w ramach tego aktu. Przy każdej pozycji na liście widoczne są przyciski umożliwiające edycję lub usunięcie danej pozycji, pod listą dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej pozycji.

Kliknięcie przycisku „Dodaj” wyświetla pusty formularz, kliknięcie przycisku „Edytuj” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranej grupy czynników szkodliwych lub uciążliwych w trybie do edycji, a kliknięcie przycisku „Usuń” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranej grupy czynników szkodliwych lub uciążliwych w trybie do odczytu.

Aby dodać grupę czynników szkodliwych lub uciążliwych należy wprowadzić jej nazwę w formularzu i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Aby zmodyfikować dane grupy czynników szkodliwych lub uciążliwych należy zmienić jej nazwę w formularzu i zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć grupę czynników szkodliwych lub uciążliwych należy po prostu kliknąć przycisk „Usuń” w formularzu.