Badania

Badania

Słownik pozwala wprowadzić nazwy badań medycyny pracy wymienionych w wykazie wskazówek metodycznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Po wybraniu funkcjonalności „Badania” z podmenu „Medycyna pracy” w menu „Administracja” wyświetla się lista aktów prawnych a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po wybraniu aktu prawnego wyświetla się lista badań zdefiniowanych w ramach tego aktu. Przy każdej pozycji na liście widoczne są przyciski umożliwiające edycję lub usunięcie danej pozycji, pod listą dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej pozycji.

Kliknięcie przycisku „Dodaj” wyświetla pusty formularz, kliknięcie przycisku „Edytuj” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego badania w trybie do edycji, a kliknięcie przycisku „Usuń” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego badania w trybie do odczytu.

Aby dodać badanie należy wprowadzić jego nazwę w formularzu oraz ewentualnie wskazać odpowiadającą mu usługę komercyjną i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Aby zmodyfikować dane badania należy zmienić jego nazwę w formularzu i zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć badania należy po prostu kliknąć przycisk „Usuń” w formularzu. Usługa komercyjna wskazana przy badaniu zostanie automatycznie wybrana z cennika przy planowaniu wizyty medycyny pracy, na której dane badanie ma być wykonane.