Medycyna Pracy

Medycyna pracy

W systemie dostępna jest funkcjonalność zarządzania słownikami wykorzystywanymi na ogół do wypełniania list rozwijanych przy planowaniu wizyt medycyny pracy oraz rejestrowaniu historii zatrudnienia pacjenta.