Zbiory gabinetów

Zbiory gabinetów

Funkcjonalność "Zbiory gabinetów" z podmenu "jHQ" w menu "Administracja" służy do definiowania zbiorów gabinetów używanych do zbiorczego przywoływania pacjentów w systemie kolejkowym jHQ. Zdefiniowanie grupy gabinetów pozwala później zdefiniować ekran na którym będą prezentowane personalia pacjentów przywoływanych do wszystkich gabinetów z danej grupy. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zbiorów gabinetów a przy każdej z nich przyciski "Edytuj" i "Usuń". Pod listą zbiorów gabinetów wyświetla się przycisk "Dodaj".

 

Aby dodać nowy zbiór gabinetów należy kliknąć przycisk "Dodaj". Wyświetli się wówczas formularz dodawania zbioru gabinetów gdzie należy podać nazwę zbioru i wskazać gabinety wchodzące w jego skład. Po wprowadzeniu danych do formularza należy je zapisać klikając przycisk "Dodaj".

 

Aby zmodyfikować zbiór gabinetów należy kliknąć przycisk "Edytuj" przy danym zbiorze gabinetów na liście. Wyświetli się wówczas formularz edycji zbioru gabinetów z jego danymi. W formularzu można zmienić nazwę zbioru gabinetów i zakres gabinetów wchodzących w jego skład. Wprowadzone zmiany należy zapisać klikając przycisk "Zapisz".

Aby usunąć zbiór gabinetów należy kliknąć przycisk "Usuń" przy danym zbiorze gabinetów na liście. Wyświetli się wówczas formularz z danymi zbioru gabinetów w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia zbioru gabinetów należy potwierdzić klikając przycisk "Usuń.