jHQ™

jHQ™

jPALIO Hybrid Queuer - jest wbudowanym w jHIS™ systemem kolejkowym umożliwiającym kompleksowe kierowanie ruchem pacjentów i zarządzanie treściami informacyjnymi dla pacjentów.

Logicznie system jHQ™ jest obsługiwany z poziomu systemu jHIS™ przez administratora. Fizycznie system jHQ™ może składać się z dowolnych urządzeń posiadających wyświetlacz (w przypadku drukowania biletów i potwierdzania przybycia na wizytę musi on posiadać ekran dotykowy), przeglądarkę internetową Firefox lub Chrome i dostęp do serwera na którym zainstalowany jest system jHIS (mogą to być komputery all-in-one, komputery PC stick + monitory, tablety, ...).

Dla każdego z takich urządzeń w systemie jHIS definiuje się wyświetlaną treść do której system jHIS generuje odnośnik. Po umieszczeniu takiego odnośnika w oknie przeglądarki właściwego urządzenia i włączeniu w przeglądarce trybu pełnoekranowego urządzenie jest gotowe do pracy pod kontrolą systemu kolejkowego jHQ™.

Zakres treści możliwych do wyświetlenia jest następujący:

  • slajdy informacyjne - grafiki informacyjne dla pacjentów (np. promocja zdrowia, plan przychodni, aktualne informacje, reklamy)
  • godziny pracy personelu w gabinecie - nazwiska personelu i godziny pracy w danym gabinecie w dniu dzisiejszym
  • pacjenci zapisani do gabinetu - lista pacjentów zapisanych na wizytę do danego gabinetu w dniu dzisiejszym wraz ze statusami przyjęć
  • drukowanie biletów - przyciski drukowania biletów (wymagane jest aby urządzenie na którym mają być wyświetlane przyciski posiadało ekran dotykowy i skonfigurowane połączenie z drukarką biletów)
  • numery biletów - numery przywoływanych biletów
  • potwierdzanie przybycia na wizytę - wprowadzanie identyfikatora umówionej wizyty w celu potwierdzenia stawienia się na wizyt (wymagane jest aby urządzenie na którym mają być wyświetlane przyciski posiadało ekran dotykowy)
  • pacjenci aktualnie przywoływani do gabinetów - lista pacjentów przywoływanych w danym momencie do określonych gabinetów (np. wszystkich gabinetów w przychodni, wszystkich gabinetów na danym piętrze przychodni, itp.)

Istnieje możliwość wskazania kilku zakresów treści do wyświetlania na jednym urządzeniu: w takim przypadku są one zmieniane cyklicznie według zdefiniowanego harmonogramu. Jeżeli zaś na jednym urządzeniu ma być wyświetlany tylko jeden zakres treści, wówczas istnieje możliwość określenia czasu odświeżania wyświetlanej zawartości.