Historia logowania

Historia logowania do systemu

Każde zalogowanie użytkownika do systemu i jego wylogowanie z systemu jest rejestrowane w bazie danych. Administrator aplikacji poprzez funkcjonalność „Historia logowania” z podmenu „Dzienniki” w menu „Administracja” ma dostęp do rejestru prezentującego historię logowania użytkowników. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka umożliwiająca zawężenie zakresu poszukiwanych informacji do konkretnego okresu w którym nastąpiło zalogowanie, konkretnego loginu użytkownika, konkretnego adresu IP z którego nastąpiło logowanie a także do listy użytkowników aktualnie zalogowanych. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetla się historia logowania ze wskazaniem loginu, terminu zalogowania, terminu wylogowania oraz adresu IP z którego nastąpiło logowanie.