Dzienniki - logi i historia dostępu

Dzienniki - logi i historia dostępu

Funkcjonalności z podmenu „Dzienniki” w menu „Administracja” służą do przeglądania różnego rodzaju logów gromadzonych w systemie.