Certyfikaty (własne)

Certyfikaty własne

Funkcjonalność „Certyfikaty (własne)” służy do generowania certyfikatów do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlają się dwie listy certyfikatów:

  • certyfikaty główne – certyfikaty zakładu opieki zdrowotnej służące do podpisywania certyfikatów końcowych
  • certyfikaty końcowe – certyfikaty personelu medycznego służące do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej

Przy każdym certyfikacie podany jest jego okres ważności. Jeśli do końca okresu ważności certyfikatu pozostało więcej niż 30 dni wówczas okres ważności wyświetla się na zielono, jeśli mniej niż 30 dni – na pomarańczowo, jeśli certyfikat jest nie ważny – na czerwono. Ponadto przy każdym certyfikacie widoczne są przyciski umożliwiające pobranie certyfikatu w dwóch formatach: PEM i PFX. Pod każdą z list certyfikatów widoczny jest przycisk „Generuj” umożliwiający wygenerowanie nowego certyfikatu.

Aby wygenerować certyfikat główny należy kliknąć przycisk „Generuj” pod listą certyfikatów głównych. Wyświetli się wówczas formularz danych certyfikatu. Podmiot jest wypełniony automatycznie i niezmienny (jest nim zakład opieki zdrowotnej). Należy wprowadzić okres ważności certyfikatu i hasło a następnie zatwierdzić przyciskiem „Generuj”.

Aby wygenerować certyfikat końcowy należy kliknąć przycisk „Generuj” pod listą certyfikatów końcowych. Wyświetli się wówczas formularz danych certyfikatu, który należy wypełnić i zatwierdzić przyciskiem „Generuj”.