Zarządzanie i konfiguracja aplikacji - Moduł Administracja.

Moduł „Administracja” służy do konfigurowania i monitorowania systemu a także zarządzania uprawnieniami i użytkownikami.

Moduł „Administracja” służy do konfigurowania i monitorowania systemu, a także zarządzania uprawnieniami i użytkownikami.