jHIS™ system dla e-Zdrowie 4

jHIS™ System dla e-Zdrowie

Obsługiwany w przeglądarce na komputerze czy tablecie.

jHIS™ dla e-Zdrowia to system stworzony w technologi jPALIO™ 1 , zintegrowany z usługami e-recepta czy e-zwolnienie przeznaczony do kompleksowej obsługi prywatnych praktyk lekarskich, niepublicznych jak i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów opiekuńczo leczniczych oraz szpitali w zakresie zarządzania danymi pacjentów i personelu.

Umożliwia planowanie grafików pracy personelu i użytkowania aparatury, rejestrację online, umawianie i obsługę zabiegów, umawianie i obsługę wizyt ambulatoryjnych i domowych, rozliczeń z NFZ, z pacjentami i z zakładami pracy, wymianę dokumentów w formacie HL7CDA oraz obsługę gabinetową pacjenta (gabinet lekarza medycyny pracy, gabinet lekarski ogólny, stomatologiczny, okulistyczny, terapeutyczny), obsługę punktu pobrań, karetki pogotowia czy zespołów EMS/HEMS śmigłowców lotniczego ratownictwa medycznego.

1 jPALIO™

Autorska technologia stworzona w 1999 roku i stale rozwijana przez firmę TORN™. Systemy oparte o tecchnologię jPALIO™ były lub sa wykorzystywane w wielu firmach z WIG 20 i instytucjach państwowych, przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu dla Polski.

4 jHIS™ Rejestracja Praktyki Lekarskiej w Chmurze

System jHIS™ jest dostepny w chmurze, a rejestracja znajduje się pod adresem cloud.jhis.eu.
Przy rejestracji podmiotu czy praktyki lekarskiej będą wymagane dane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).